english  deutsch  dansk

Gepäcktransport Mosel

Bagageservice voor fietsers en wandelaars tussen Trier en Koblenz

Algemene Voorwaarden

Rechten en plichten

De klant verbindt zich ertoe de overeengekomen prijs uiterlijk 10 dagen voor vertrek te betalen. Daarna vervalt de factuur, maar de bestelling ook! De vervoerder behoudt zich het recht voor om annuleringskosten van EUR 16, - te vragen voor een boeking die op dit punt niet is geannuleerd (uitzondering: Corona-beperkingen). Afspraken voor directe betaling ter plaatse (bij de eerste afhaling) kunnen op elk moment worden gemaakt.

De klant stemt ermee in om de bagage voor 09.00 uur klaar te hebben staan ​​bij de receptie of op een andere afgesproken locatie. Hij verbindt zich er ook toe het toegestane gewicht van 20 kg per stuk bagage niet te overschrijden.

De vervoerder heeft het recht om te weigeren bagage te vervoeren die het toegestane gewicht van 20 kg overschrijdt.

Betaling

De factuur wordt op voorhand opgesteld; het contract komt pas tot stand na ontvangst van het factuurbedrag.
De klant ontvangt een factuur en een herinnering, maar geen aanmaning. Indien 10 dagen voor aanvang van de reis geen betaling is ontvangen, vervallen de factuur en de bestelling. D.w.z. de baggage worden niet vervoerd

Aansprakelijkheid

Bij beschadiging of verlies van bagage is de bagagedrager, indien de schade door hem is veroorzaakt en direct bij hem is gemeld, aansprakelijk tot een bedrag van € 250,-.
Krassen op de bagage, gescheurde handgrepen en beschadigde rollen zijn uitgesloten van aansprakelijkheid! Aansprakelijkheid vindt plaats bij het laden van de bagage.

De bagage wordt om 17.00 uur bij het hotel van bestemming afgeleverd. (Koblenz in uitzonderlijke gevallen ook 17.30 uur)

Na levering aan het hotel wordt de aanvaarding van de aansprakelijkheid overgedragen aan de hotelier in overeenstemming met artikel 701 BGB. (het Duitse wetboek op het gebied van het burgerlijk recht.)

Annulering

Annulering van het bagagevervoer is te allen tijde kosteloos mogelijk tot 10 dagen VOOR aanvang van de reis. Daarna is een vast tarief van 16 euro verschuldigd als de annulering plaatsvindt vóór de avond (20.00 uur) op de dag vóór de eerste reisdag.
Diensten die vanaf dit moment worden geannuleerd of niet worden gebruikt, worden doorgaans niet vergoed.
Dit niet als de reis moet worden geannuleerd vanwege coronabeperkingen die op korte termijn zijn uitgevaardigd. Reeds betaalde gelden worden op elk moment ervoor of erna zonder enige aftrek gerestitueerd

Eigenaar: Chris Teuber

Hauptstr. 109, 56288 Alterkülz
Duitsland
Telefoon: +49 172 9650588
Fax: +49 1805 006534 1387
(14 Ct./Min.)
De bevoegde rechtbank is Simmern (Hunsrück, Duitsland)
BTW-nummer: DE341689719
Bedrijfsgegevens   Privacyverklaring